1. Elektronické umění, kybernetické umění, mediální umění, digitální umění.

7. prosince 2009 v 17:50 | Zdeněk |  3. Teorie umění interaktivních médií
Správce: Zdeněk
Oponenti: Katka

1. Elektronické umění, kybernetické umění, mediální umění, digitální umění.
(materiál, kontext)


Elektronické umění


- užívá elektronická média nebo obecně odkazuje k el. technologiím a (nebo) elektronickým médiím. Souvisí s informačním umění, uměním nových médií, video artem, interaktivním uměním, internetovým uměním a elektronickou hudbou.
- odkazuje k uměleckým dílům, která obsahují jakýkoliv typ elektronického komponentu - "pracuje" rovněž i s hudbou, tancem, architekturou a performancí. Je jakýmsi interdisciplinárním pojmem => umělci pracující na svých dílech často spolupracují se specialisty a inženýry z elektronických oborů.
- Umělci užívají technologie jako je internet, počítačové sítě, robotiku, bezdrátové technologie a virtuální realitu. Technologie, které se užívají k vytváření elektronického umění jsou nemoderní, překonané - rychle zastarávají a stávajíse překonanými (např. gramofonová deska je nemoderní zastaralá nemáme si ji už kde přehrát - blbost, gramofon není elektronický! a tedy není elektr. médium). Existují metody jak uchovat umělecké dílo. Například přenos díla ze zastaralého média do příbuzného nového média (např. VHS => DVD), digitální archivování média.


Přední umělecké festivaly zabývající se elektronické umění

1) International Symposium for Electronic Art (ISEA), organized approximately every two years since 1988, international;

2) Ars Electronica Symposium, organized yearly since 1979 by Ars Electronica in Linz, Rakousko;

3) Dutch Electronic Art Festival (DEAF), organized yearly since 1994, Rotterdam, Nizozemí.

4) Electronic Language International Festival (FILE) organized yearly since 2000, São Paulo, Brazílie.

Umělci, kteří pracují s elektronickým uměním (ukázka z díla):


Kybernetické umění

- je koncept, skrze který se zkoumá umění nových médií jako umění překladu a propojování různých technologických, kulturních a přírodních systémů a kódů navzájem.
- Odkaz ke kybernetice má svůj protipól v teorii nových médií inspirované současnou kontinentální filosofií, která novým způsobem vymezuje vztahy mezi fysis (tělesná podstata, růst) a techné (dovednost např. tvořit) nebo fysis a nomos (zákon). Kreativní propojování a konfrontace živých organismů, strojů a sociálních struktur pomocí digitálních technologií sleduje a často překonává tyto diskuse, které se vedou na poli tzv. "postmodernismu".


Umělci, kteří pracují s kybernetickým uměním (ukázka z díla) - špatný příklad? Giger využívá tématu kybern. umění, ale není to prostředek!:
Mediální umění

- obsahuje umělecká díla vytvořená technologiemi nových médií (pozor na vymezení pojmu NOVÁ MÉDIA!!!), včetně počítačových grafik, animací, internetu, interaktivních technologií, robotiky a biotechnologie.
- odlišuje se svými kulturními objekty z něho vyplývajícími a od starých mediálních umění (tradiční malba, sochařství…) právě vztah k médiu je klíčový rys mnoha současných umění.
- zájem nových médií je často odlišen od telekomunikací, mass médií a digitálních modů. Postupy se mění od konceptuálního k virtuálnímu umění, od performancí k instalacím.

Historie:

Kořeny mediálního umění sahají k vynálezu tzv. pohyblivé fotografie z konce 19. století Eadwearda Muybridge:

Zoetrope (1834)

Praxinoscope (1877)

Zoopraxiscope (1879)V 60. letech 20.stol se uskutečnily první experimenty videoartu Nam June Paika a Wolfa Vostella, a multimediální performance Fluxu.
Značný vliv na umění nových médií měly teorie odkazující k: hypertextu, databází a počítačových sítí. Důležití myslitelé v této oblasti jsou Vannevar Bush a Theodor H. Nelson.
Z literárních děl přispěli Jorge Luis Borges, Italo Calvino, Julio Cortázar a Douglas Cooper. Tyto elementy byly zvláště revoluční na poli narativních a anti-narativních studií, vedouce bádání do oblastí jako jsou nelineární a interaktivní vyprávění.

Tento termín se často užívá ve spojení s těmito disciplínami (příklady):
Internet art
Performance art
Software art
Sound art
Video art
Hacktivism
Virtual art
Information art
Video Game Art
Interactive art


Umělci, kteří pracují s kybernetickým uměním (ukázka z díla):
Digitální umění
- je umění vytvářené na počítači v digitální podobě. Digitální umění může být čistě počítačově generované jako fraktály nebo může být vzato z jiného zdroje, například skenovaná (a manipulovaná!) fotografie, nebo obrázek namalovaný vektorovou grafikou pomocí myši nebo tabletu. Ačkoli technicky termín digitální umění může být užit pro umění vytvořené pomocí jiných médií nebo procesů a pouze oskenované, obvykle se toto označení používá pro umění, které je netriviálně vytvořené počítačovými procesy (počítačový program, microcontroller nebo jiný elektronický systém schopný analyzovat vstup a vytvořit výstup).

- digitalizovaná textová data a hrubé audio a video nahrávky nejsou obvykle považovány za digitální umění jako takové ale mohou být součástí většího projektu. Dosažitelnost a popularita softwaru manipulujícího s fotografií stvořila obrovskou a kreativní knihovnu vysoce upravených obrazů. Užitím elektronické verze štětce, filtru a zvětšovacího přístroje, tito neo-grafici produkují obrazy, které nejsou dosažitelné skrze konvenční fotografické přístroje. Navíc digitální umělci mohou manipulovat skenované kresby, malby, koláže nebo litografie, stejně tak mohou tyto techniky různě kombinovat. Umělci také používají mnoho jiných zdrojů informací a programů k vytvoření jejich děl.

- média hlavního proudu hojně užívají digitální umění v reklamách a počítače jsou hojně užívány ve filmu, aby vytvořili speciální efekty.

- objevují se názory, že žijeme v postdigitálním věku kde digitální technologie už nejsou novinkou ve světě umění a "médium už není poselstvím" Digitální přístroje se staly nedílnou součástí procesu tvoření umění. Roy Ascott pouzkazuje na to, že "silicon-dry" (křemíková-suchá) digitální média se spojí s vlhkým biologickým systémem a vznikne živná půda pro takzvaná "moismedia" (vlhká média) která se budou využívat v umění 21. století.

- Důvod proč je pro tradiční uměleckou komunitu těžké akceptovat digitální umění je, že digitální tisky se dají nekonečně reprodukovat. Někteří umělci po vytvoření prvního tisku vymažou soubor s obrazem a tak zajistí, že tisk je jedinečným a neopakovatelným uměleckým dílem.

Pionýři digitálního umění (ukázka z díla):
c) John Lansdown


f) Frieder Nakepozn. snažil jsme se vytáhnout to, co se mi zdálo podstatné z podkladů, které poskytl Roman, zdály se mě celkem srozumitelné a poměrně obsahově dostačující.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama