10. Interaktivita, participace, networking – umění a telekomunikace.

7. prosince 2009 v 15:54 | Lucka |  1. Archeologie umění interaktivních médií
rávce: Lucka
Oponenti: Ondra

10. Interaktivita, participace, networking - umění a telekomunikace.
60.léta: "Otevřené dílo" v happeningu a Fluxu (John Cage, Allan Kaprow, Nam June Paik). 70.léta: Interaktivní instalace a performance (Dan Graham, Peter Campus, Peter Weibel, Bruce Nauman).
80.-90.léta: Interaktivní média: zaměření na interakci uživatel - počítač: interakce s video-příběhem, interakce mezi tělem a datovým prostředím.
"The world first collaborative sentence" (Douglas Davis, 1994).
Mail art, e-mail art (ARTEX).

- Hnutí FLUXUS (viz předchozí otázka)
 • neodada, inspirace Duchampem
 • vystoupení proti klasickému výstavním prostoru, jeho zpochybnění, zdůraznění záměrů umělce spíš než zachování pevných /inertních/ klasických uměleckých forem
 • ovlivněno eperimentálními hudebními kompozicemi Johna Cage
 • pojmy: ready-made - již vytvořený artefakt (většinou sériově) jemuž se umělecký význam propůjčí (M. Duchamp); happening - představená, jehož se účastní diváci, často formou hry, procházky, formou úkolů ...; performance - vytváří jej umělec, zatímco diváci zůstájí bokem
- 60. léta
 • Zatímco tradiční vysoká kultura klade důraz na zachování a pochopení originálu a populární formy (jako cirkus) usilují o intenzivní kontakt s publikem, v šedesátých letech se z interaktivity stává jeden z prostředků umění
 • teorie: Umberta Eco "otevřené dílo" - explicitně obsahuje svobodu v tom, jakým způsobem máme dílo chápat;
 • formy akčního umění od happeningu k fluxu se snaží o uvolnění statického účinku obrazového umění aby se mohly spojit s prvky hudby a divadla
 • Allan Kaprow - divákova reakce jako rozhodující moment UD/happeningu, neopakovapelná událost; vyvíjí techniky co nejbezprostřednější a nejrychlejí interakce publika s hrou; tím že přenáší hry do prostředí sklepů, obchodů a pod. ničí i fyzické bariéry mezi divákem a hrou a odkazuje ke spojení umění a jeho prostředím
 • John Cage - Hudební experimenty, prvky náhody a ticha jako pincipy tvorby; 4´33´ - záměna rolí hudebníka a publika; další díla Imaginary Landscape no. 1, HPSCHD ...
 • Nam June Paik - první video umělec, pracuje jak s obsahem videa tak s fyzickými médii (obrazovky a pod.); např. instalace Exposition of music - Electronic television - 1963 - elektronickou modifikací TV přístroje - magnetem docílil zobrazování vzorce hluků a tónu - v době kdy jedinou možnou interakcí s TV bylo ji vynout a zapnout; další díla TV Cello, TV bra for living sculpture
- 70. léta
 • objevuje se nedůvěra ve spoluúčast publika
 • Bruce Nauman - fascinuje ho forma komunikace a jazykové problémy, role autora jako komunikátora a manipulátora vizuálních obrazů; je součástí hnutí procesuálního umění (viz otázka 5); díla - Clown Torture - několik videoobrazovek na nichž jsou záznamy postav klaunů - jeden říkající ´ne´, jeden vyprávějící otravné vtipy, další na veřejném záchodku atd.
  Bruce Nauman - Clown Torture
 • dalším jeho dílem je např. Learned Helplessness in Rats (Rock and Roll Drummer) - videoinstalace, soustava projektoru, kamery obrazovek a plastového bludiště; Paroduje laboratorní experiment a táže se po vědecké a sociální víře, že lidská přirozemost může být zlepšená pomocí kontrolovaných prostředí a behaviorálního tréninku
  Bruce Nauman - learned helplessness in rats
 • Dan Graham - konceptuální umělec, zabývá se vztahem mezi veřejnou a soukromou architekturou, a tím jak prostor ovlivňuje lidské chování, v sedmdesátých letech se zaměřil na performance a film, ve kterých zkoumal sociální dynamiku publika; dílo - Time delay room - videoinstalace - 2 stejně velké místnosti, částečně oddělené s vlastními v chody a každá s kamerou a dvěma obrazovkami - na jedné obrazovce se ukazuje aktuální pohyb osob ve vedlejší místnosti a na druhé o 8 vteřin zpožděný záznam toho samého, využívá psychologie lidské krátkodobé paměti aby diváka chytil do časové smyčky
  Dan Graham - time delay room
 • Peter Campus - také konfrontuje diváka s jeho vlastním obrazem, dílo - Three transitions

 • Peter Weibl - kritická analýza toho, jak film, video, audiopáska, interaktivní elektronické prostředí konstruuje realitu; svým 'tv and vt works' vysílaným v rakouské televizi překročil hranice videoinstalací v galeriích směrem ke vnímání videa jako masmédia
- 80.-90. léta
 • počítačová interaktivita 90. let je doménou hlavně na poli her
 • s koncem 80. let nastaly technologické pokroky (zvětšení paměti, zvýšení rychlosti), že bylo možné najednou vytvářet 3D animace v reálném čase, postupem času se vyvinula rozhraní jako datové rukavice nebo HMD (kyberhelma) - pro ponoření do datového prostoru
 • interakce s video příběhem - místo přímé narace, příběh s mnohými variantami (s rozmachem CD-ROMů se staly populárními); Jeferrery Shaw - The Legible City, The virtal museum - idea toho že se pomocí různých rozhraní buď projíždíme městem, či procházíme muzeem, dle naší vůle
 • s rozvojem internetu interaktivita opouští experimentální laboratoře a stává se životním stylem veřejnosti, kyberprostor jako zesíťování všech komunikačních struktur - přes vztah člověk-stroj k člověk-stroj-člověk
 • v devadesátých letech nastává obrat v chápání zážitku interakce uživatele s digitálním médiem - přesun pozornosti od počítačového rozhraní (interface) k interaktivitě - kritériem kompozice interakce (se podle Brendy Laurelové) stává 'pleasurable experience' příjemný zážitek.
 • "Performance interaktivity člověka a stroje (jak se s nimi setkáváme například u performera Stelarca nebo v robotických performance Demerse a Vorna) se stávají hraničním prostorem, ve kterém se střetává humanita a mechanický život a v němž je přítomna i možnost překročení této hranice. Toto překročení však již nemá podobu obav ze zmechaničtění člověka, ale naopak připravuje intelektuální i emocionální prosto pro obecné akceptování všeho Jiného, tedy i strojů." ... citace Horákové z těch papírů od Romana
- Mail-art - poštovní umění
 • zakladatel Ray Johnson - v 50.-60. letech rozesílal své koláže přátelům poštou s dovětkem, aby je dotvořili a poslali mu je zpátky --> New York correspondence school
 • Ken Friendman rozjel mezinárodní lavinu v roce 1972 - sestavením adresáře přes tisíce aktivních umělců po celém světě; zvláště oblíbený v Japonsku
 • postupný posun od estetiky ke komunikaci, cílem už není představení díla ale vzájemné sblížení, kromě lidské slušnosti nemá žádná omezující pravidla, obsahuje myšlenky svobody, rovnosti, demokracie, úcty, tolerance a přátelství
 • koncem 60.let i pod vlivem A. Warhola a sériování se pozorost zaměřuje i na razítkování a známkování --> odnož stamp-art
 • Ryosuke Cohen - nazval tuto možnost umělecké komunikace BRAIN CELL - MOZKOVÁ BUŇKA. dalším jeho pojmem je COPY LEFT - tzn. bez autorských práv, každý může svoji posílanou práci navzájem recyklovat
- Douglas Davies
 • produkuje konceptualistický videoart
 • k nejznámějším patří vysílání z Documenty 6, kdy s Beuysem a Paikem do 25ti zemí světa, participuje s The Last Nine Minutes; nebo také Ménage Trois - satelitní přemostění 3 světových galerií
 • od roku 1994 se věnuje net-artu (= takové umění, které by nebylo možné bez sítě); jeho síťová díla jsou často časově neomezená a neustále kumulují vstupy diváků. The World's First Collaborative Sentence - typický časozběrný akt - je to jedna potenciálně nekonečná věta, která se skládá z náhodných textů, obrázků a zvuků, jejichž autory jsou všichni, kdo na tuto hru přistoupili.
 • nepovažuje síť za masmédium, prý si ji každý přizpůsobuje vlastním představám.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama