2. Intermedia a multimedia, happening, event, akce

7. prosince 2009 v 17:51 | Radek |  3. Teorie umění interaktivních médií
Správce: Radek
Oponenti: Lucka

2. Intermedia a multimedia, happening, event, akce
(aspekty mediálního umění jako procesuálního umění)


Typologie médií podle McQuaila (2006):

Intermédia - obl. umění; překračování hranic určitého média, koncept
užívaný v polovině šedesátých let členem hnutí Fluxus Dickem Higginsem
k popsání neuchopitelných, často matoucích, interdisciplinárních aktivit,
které se odehrávaly na pomezí více uměleckých žánrů (např. oblast mezi
kresbou a poezií, malbou a divadlem, apod.)

Mixmédia - obl. umění; označuje užití různých technických prostředků.
V podstatě synonymní s multimédii.

Multimédia - označuje médium, které používá různé formy informačního
obsahu a zpracování informací (např. obraz, zvuk, text, interaktivní). Filmová
projekce v kině je příkladem non-interaktivního lineárního multimédia.

Nová média (Interaktivní média) - termín užívaný k popisu forem
elektronické komunikace zprostředkované počítačovou technologií.
Opozitum ke "starým médiím" (tisk, televize, rozhlas, apod.). Jejich výhodou
je interaktivita, která umožňuje jak tvůrci, tak příjemci vstupovat do dialogu.
(webové stránky, blogy, email, CD/DVD-ROM, elektronické stojany, virtuální
realita, interaktivní televize, internetová telefonie, mobilní technologie,
podcasting, apod.)

Hypermédia - termín vytvořený v r. 1965 Tedem Nelsonem (US filosof,
sociolog) je logickou extenzí termínu hypertext, ve kterém se
prostřednictvím hyperlinků (odkazů) spojuje grafika, audio, video a text
v non-lineární informační médium. Příkladem hypermédia je World Wide Web.


Typologie médií podle Stanleyho Gibba:
na základě vztahů mezi prvky díla (1973)

Multimedia - respektují autonomii začleněných a vzájemně
konfrontovaných prvků - zvuk, kulisy, scénický pohyb, obraz, gesta, vůně
atd.

Mixed-media - zrovnoprávnění elementů díla bez nároku na jejich
Hierarchizaci

Intermedia - přísná vzájemná závislost jednotlivých komponent díla


Akční umění
Anglický pojem "action", "actionism" obvykle popisuje rané projevy překračování statického působení obrazu, ke kterým docházelo od 50. let. Klíčovou roli ve vývoji akčního umění sehrála v té době gestická malba, tzv. action painting abstraktních expresionistů (Jackson Pollock, Hans Hartung, Elsworth Kelly), stejně jako malba pomocí živých štětců tzv. antropometrie Yvese Kleina, nebo malířské a materiálové akce vídeňských akcionistů (Otto Mühl, Herman Nitsch). V tomto smyslu označuje pojem akční umění spíše předchůdce happeningů, performancí, body artu rozšiřující prostředky a postupy malby.
Oproti tomu je v českém prostředí termín "akční umění" často používán jako střešní pojem zahrnující všechny umělecké projevy, které zdůrazňují akci, tedy kladou důraz na svůj časoprostorový a vtělený rozměr. Takto byl definován i v souvislosti s výstavou Umění akce připravenou Vlastou Čihákovou Noshiro v Mánesu v září 1992. V této koncepci se akční umění dělí do tří kategorii: performance, event a happening.
(zdroj: http://artlist.cz/?id=160)

Event
Z angl. Událost. Jedna z forem akčního umění, která je koncipována jako jednoduchá a krátká událost. V akčním/performačním umění se objevuje od 2. pol. 50. let 20. stol. jako samostatná událost. V tomto kontextu bývá součástí happeningů. V 60.letech směřuje event na jedné straně ke konceptualismu a na druhé straně k výraznějším scénickým formám. "Zprivatizovaná akce nevyžadující diváky, minimalizovaná i co se týče úspornosti výrazových prostředků, vzhledem k ověření záměru. Vyznačuje se hlavně tím, že nedosahuje samostatnosti akce, ale spojuje se buď s objektem nebo navozuje sekundární význam pro předem kalkulovanou situaci. (zdroj: http://pcuifs2.fit.vutbr.cz:8080/Slovnik)
- důležité spíše uskutečnění události, než percepce divákem

Happening
Happening označuje způsob uměleckého výrazu, který se formuje náhodným rozvíjením děje formou inscenované události za účasti umělce i diváků - účastníků happeningu. Za první případ realizace happeningu a použití tohoto názvu bývá označováno Allanem Kaprowem inscenované představení nazvané 18 Happenings in 6 Parts v New Yorské Reuben Gallery v roce 1959, ačkoliv již od roku 1952 se konaly představení odpovídající tomuto názvu na Black Mountain College za účasti Johna Cage, Kaprowa, Rauschenberga, Tudora a Cunninghama. K dalším umělcům pracujícím s happeningem patří Carolee Schneemann, Red Grooms, Robert Whitman, Jim Dine, Claes Oldenburg a Robert Rauschenberg. Kaprow definoval happening jako: "Soubor událostí předváděných nebo vnímaných po určitou dobu a na více místech…." Happening byl výrazem dobové snahy o překonání estetické distance a pokusem o nezprostředkovanou komunikaci idejí. Při účasti v happeningu nebyl člověk jen příjemcem sdělovaných obsahů, ale byl přiveden k vědomí vlastní existence. V USA je produkce happeningů ohraničena 60. lety 20. století. V Čechách se happening praktikoval jednak od 1963 (Milan Knížák (kokrhání), Zorka Ságlová (kladení plen u Sudoměře), Olaf Hanel) a pak znovu v 70. letech (Petr Štembera, Karel Miller, Jan Mlčoch, Jiří Kovanda a další).


Jednotlivé formy multimédií (resp. intermediálních forem akčního umění) se liší ve vztahu k prostoru a čase ve kterém se odehrávají, ve své podobě (tzn. akci) a v participaci diváka:
Čistý happening:prostor otevřený, čas variabilní, akce variabilní, divák aktivní
Pódiový happening:prostor uzavřený, čas variabilní, akce variabilní, divák pasivní
Kinetický enviroment:prostor uzavřený, čas variabilní, akce fixní, divák aktivní
Pódiová performance:prostor uzavřený, čas fixní, akce fixní, divák pasivní
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 FarmirBeall FarmirBeall | E-mail | Web | 7. června 2017 v 12:03 | Reagovat

Для каких целей пишутся трейнеры и подробные гайды к онлайн играм

Детальные гайды, которые регулярно размещаются на портале mmoguider.ru сегодня считаются единственным действенным способом, позволяющим немножко упросить себе процесс прохождения различных online-игр.

Все дело в том, что значительная часть процессов в онлайн играх завязана на интернет-сервера разработчика, и потому использовать сторонние программы в них просто нереально. Гайд для популярной сетевой игры — это тайная инструкция, следуя которой вы получите возможность достигнуть какой-либо цели с минимальным числом усилий с вашей стороны. Чтобы увидеть, как выглядят нормальные гайды, изучите публикацию <a href="https://mmoguider.ru/stuff/brauzernye_igry/brauzernye_mmorpg/klinok_jarosti/8-1-0-207">Клинок Ярости играть</a> .

2 Sanvolfaw Sanvolfaw | E-mail | Web | 30. června 2017 v 1:53 | Reagovat

Если вам резко понадобилась такого типа услуга как <a href="http://www.aljayedcargo.ae/">грузоперевозки из США</a> , то вы можете не медля обращаться за помощью в эту фирму www.aljayedcargo.ae

Работники этой фирмы проанализируют все свойства вашего груза, помогут с оформлением пакета таможенных документов, что нужны для растаможки партии. А после логистическая организация поможет вам определиться с самым лучшим маршрутом доставки товара с учетом главных параметров перевозки: скорость, разрешенный размер партии, стоимость поставок, гарантии целостности вашего товара. Прокладка маршрута между начальным и конечным пунктами маршрута проводиться с учетом всех названных критериев.

3 Sabinkesluff Sabinkesluff | E-mail | Web | 28. července 2017 v 20:26 | Reagovat

Идеальная внешность в настоящее время считается индикатором материального благополучия и успеха в социуме.

В наши дни косметология достигла таких чудес, что сумеет сделать привлекательным даже страшненького от природы человечка, причем как девушку так и мужчину.

В этой статье <a href=http://www.mybelle.ru/services/parikmaherskii-zal/vyprymlenie-volos-goldwell-straight-shine/>выпрЯмление волос</a>  мы поведаем вам о некоторых полезных процедурах, которые делает <b>www.mybelle.ru</b> и огромное количество других салонов красоты в Санкт-Петербурге!

4 Poldozplart Poldozplart | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 4:35 | Reagovat

Чем хороши гибкие и жёсткие ширмы в новых интерьерах

Большая доля товаров на рынке — это известные многим жёсткие ширмы-гармошки как <a href="http://www.shirma.org/">ширма для комнаты купить</a> , но сделанные с применением более современных материалов.

Благодаря значительному числу цветов и фактур вы обязательно сможете отыскать симпатичную ширму почти для любого существующего интерьера, как современного так и классического.

Декоративная ширма позволит вам создать уединённый уголок в пределах одной просторной комнаты. Таким образом вы можете отодвинуть от общей части спальни уголок для переодевания или туалетный столик для дам.

При отсутствии необходимости ширму следует сложить и засунуть под шкаф, чтобы она не болталась под ногами. Основным материалом для производства ширм сейчас является пластик, что сможет держать форму и начальный цвет долгое время и в широком температурном диапазоне.

Жесткие ширмы-экраны являются одним из простых вариантов жёсткой ширмы с одной единственной створкой, но довольно быстро сумели занять свою большую нишу на рынке и пользуются колоссальной популярность.

5 SrolazBOG SrolazBOG | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 18:40 | Reagovat

Захвату.нет - держите вашу руку на пульсе жизни общества

Сайт «Захвату.нет» - это крайне необычный интернет-проект, авторы которого приняли решение отказаться от формата классического новостного ресурса и сделали уклон в сторону многостороннего блога, в котором размещаются не обсосанные со всех сторон сторон новости с крупнейших централизованных агрегаторов, а авторские рецензии на актуальные и общественно полезные темы, что перемежаются с простыми новостями.

При этом новости не только рассказывают о каком-то конкретном событии, а всесторонне оценивают его, с точки зрения разнообразных специалистов.

На сайте много разделов, и благодаря этому <a href=https://zaxvatu.net>https://zaxvatu.net/</a>  будет полезен пользователям интернета с разнообразными интересами в жизни: начиная от полных гуманитариев, заканчивая представителями чисто технических профессий.

Огромное внимание владельцы ресурса уделяют материалам о современных технологиях, закономерностях их развития и практических областях их использования

6 Ralphwaync Ralphwaync | E-mail | 7. září 2017 v 0:27 | Reagovat

cialis 10mg achat

<a href="http://cialisxrm.com/">cialis without a doctor prescription</a>

erfaringer cialis

<a href=http://cialisxrm.com/>cialis coupon</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama