3. Koncepty kyberkultury.

7. prosince 2009 v 17:46 | Lucka |  2. Historie kyberkultury

Správce: Lucka
Oponenti: Radek, Ondra, Jarek

3. Koncepty kyberkultury.
(Utopické koncepty k.; informační koncepty k.; antropologické koncepty k.; epistemologické koncepty k.)

- pojem kyberkultury jako mnohoznačný, označující mnoho fenoménů, zpočátku pro označení hackerských subkultur okraje společnosti až po mainstreamové charakteristiky, J. Macek vyjmenovává 4 nejvyznamější konceptuální rodiny

1. utopický koncept

charakter - kyberkultura jako forma budoucí superskvělé/superšpětné společnosti změněné počítačovýni technologiemi, silně anticipující
postavy - Douglas Rushkoff - Kyberie, Andy Hawk - Furute Culture Manifesto, P. Lévy - Kyberkultura
P. Lévy
- pojmy jako virtualita (ne-aktuální realita), digitalizace a virtualizace (dematerializace informace) - ne úplné odhmotnění ale miniaturizace a změna formy.
- virtualizace komunikace - možnost nepřetržité a neomezené komunikace po síti, komunikace snazší, rychlejší, konkrétnější a interaktivnější.
- web jako univerzalita bez totality - programy a rozhranní jsou designované neutrálně, tzn. jsou přístupné pro každého + absenci vázání textu na konkrétní místo, původ a autora + možnost kdykoli měnit obsah přidáním příspěvku --> nulová možnost nucené stejnosti
- virtuální společenství - skrz množství připojení vzniká vládně netotalizovatelná společnost, všeobecně rozšířená přítomnost na dálku, nepostrádá ani osobní zodpovědnost (kvůli podpisu příspěvků), veřejné mínění, společnou morálku (dnes netikenta)
- kolektivní inteligence jako cíl kyberkultury - dovršení lidskosti vrámci univerzální digitální sítě, otevřené pole problémů a praktických výzkumů spíš než řešení, hodnotami jsou otevřenost, nezávislost, všeobecnost bez totality
- problémy - není jasné kde jsou hranice mezi konstatací reálného stavu, přání a predikcemi vrámci jeho konceptu, nebere v potaz tu celou část světa, která naní na dostatečné technologické úrovni.

2. informační koncept

charakter - kyberkultura jako symbolické kódy informační společnosti, analytické koncepty, anticipační jen z části
postavy - Margret Morse - Virtualities-TV, Media Art and Cyberculture, L. Manovich
Margret Morse
- kyberkultura jako soubor kulturních praxí za účelem vyrvnání se s novými fomami informace
- virtuální společenství - proměna charakteru distribuce a povahy informace s decentralizací vysílání
- sterilita, zbavení kontextu a odosobnění komunikace jako daň za volnou distibudi digitální onformace
- utváření osobní roviny mezi technologií a digi-informací, tj. mezi kulturou a technologíí
Lev Manovich
- informační kultura zahrnuje způsoby jakými kulturní prostory a objekty prezentují informace, včetně historických metod organizování a získávání informací
- Právě tato kulturní rovina informace nesené a distribuované počítačem je kyberkultura

3. antropologický koncept

charakter - kyberkultura jako kulturní praxe a životní styly spojené s informačními a komunikačními technologiemi
postavy - Arturo Escobar - Welcome to Cyberia, David Hakken - Cyborgs@cyberspace
Arturo Escobar
- kyberkultura coby významné společenské změnydíky počítačům, informačním a biologickým technologiím
- zněna náhledu na technologie - množství výzkumů, nelineární přístup, nové pohledy na tradiční zdroje informací, připuštění strojů a přírody jako aktérů ovlivňujících kontext v němž se pak znovu technologie mění a vzniká
- reřim technospolečenství a boispolečenství jako základ kyberkultury - vznikající v reakci na vědomí, že žijeme v techno-bio-kulturním prostředí
David Hakken
- skeptičtější, zkoumání kyberkultury pochází z potřeby empirického hledání a kritického pojmenovávání kořenů
- kyberprostor jako sociální aréna, do níž vstupují všichni sociální aktéři, kteří používají ke vzájemné sociální interakci počítačové technologie

4. epistemologický koncept

charakter - kyberkultura jako označení sociální a antropologické reflexe nových médií
postavy - L. Manovich - New media from Borges to HTML, M. Lister a spol. - New media and Critical Introdiction
L. Manovich
- rozlišuje mezi novými médii a kyberkulturou, mezi výzkumem informační kultury a zkoumáním rozličných společenských fenoménů v souvislosti s formami síťové komunikace (on-line identity, otázky online identity, sociologie a etnografie použití mailů či mobil. telefonů ...)
- kyberkultura se soustředí na společenstké s síťové, nová média na kulturní a počítačové
M. Lister
- 2 významy kyberkultury
- 1) soubor kulturních praxí, kódů a narací
- 2) přístupy ke studiu komplexu - kultura + technologie - od teoretických statí o důsledcích digi-kultury, přes populárně věděcké diskurzy po techomogické žurnalisty


KYBERKULTURNÍ NARACE

- artikulují vlastnosti, spojují témata s vnejšími projevy
- sdělují vizi kyberkultury, společenský a kulturní potenciál

Okruhy tvořící jádro kyberkultury
  1. technologie jako agens změny
  2. techmologie a svoboda/moc/posílení moci
  3. technologie jako nástroj utváření hranice
  4. technologie jako autenticita
ad1)
- předjímání změny faktické i paradigmatické
- orientace do budoucnosti - nereflektují ale anticipují
- charakter technologie podmiňuje povahu materie a tím ovlivňuje kulturní kontext

ad2)
- technooptimisté - posílení svobody, decentralizace a emancipace
- technopesimisté - obavy z posílení mocenských struktur

ad3)
- výzva nové kulturní hranice, vědomí dočasnosti a odtrženosti od reality

ad4)
- prožívání v kyberpostoru vs. nejistota mediované zkušenosti
- Baudrlliardova hyperrealita a simulakra společně s snejistotou reálnosti, kontroly a manipulace (-technopesimisté) vs. optimistické nové kreativní rozhraní umožňující nové seberealizace.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama