5. Vývoj a definice konceptu „kybernetického prostoru“

7. prosince 2009 v 17:53 | Ondra |  3. Teorie umění interaktivních médií
Správce: Ondra
Oponenti: Zdeněk

5. Vývoj a definice konceptu "kybernetického prostoru"
(Metafora prostoru a počítačová síť.)

Kybernetický prostor

Termín Cyberspace poprvé použil na počátku 80. let v povídce Jak Vypálit Chrom W. Gibson. Později v Neuromanceru popsal kyberprostor jako konsenzuální datovou halucinaci, vizualizovanou v podobě imaginárního prostoru, tvořeného počítačovými daty, která nám nabízí mnohem lákavější představu o prostoru, čase nebo skutečnosti než je ta, ve které reálně žijeme. Díky popularitě kyberpunku v té době, se Gibsonova vize stala inspirací pro tvůrce počítačových systémů a ostatních autorů. Gibbson neměl žádné odborné vzdělání v IT nebo v nových technologií.
Samotný termín se během 80. let stal pevnou součástí diskurzů subkultur svázaných s digitálními médii. Termín následně převzal i jazyk teoretické reflexe.

Kyberprostor můžeme považovat za utopickou představu postmoderní doby. Je představován jako "nikde-někde", představujeme si jeho existenci a že se tam můžeme dostat, ale nemá žádnou polohu. Virtuální realita umožňuje "hrát si na Boha" a teoreticky se může stát mnohem pohodlnější realitou než je naše nedokonalá skutečnost. Avšak alternativní a dokonalejší svět v kyberprostoru neexistuje, žijeme ve skutečném světě! Otevírá se řada spekulací o odhmotněné racionalitě, tele-existenci, identitách kyborgů apod.

Jako první, kdo tento termín použil v souvislosti s existujícími počítačovými sítěmi byl John Perry Barlow, spoluzakladatel organizace Electronic Frontier Foundation, po němž bývá jeho pojetí kyberprostoru v protikladu k Gibsonovi uváděno jako barlowovské.
Podle Barlowa je jako kyberprostor označovaný deteritorializovaný, symbolický prostor mediované komunikace, kde komplexnost tohoto prostoru záleží na vyspělosti technologie. V důsledku toho kyberprostor variuje od audiálních telefoních spojení po internet a VR.

90. léta přináší sociálně-antropologický koncept kyberprostoru. Antropolog David Hakken v návaznosti na Barlowa, charakterizuje kyberprostor jako sociální arénu, do nichž vstupují všichni sociální aktéři, kteří používají ke vzájemné sociální interakci pokročilé technologie. Hakken také termín kyberprostor odkazuje ke všem potenciálním životním stylům, svázaným s kulturním bytím vytvářeným prostřednictvím ICT. Podle něj kyberprostor umožní vznik dalších sociálních formem a definuje jej jako distinktivní typ kultury. Pro současnou podobu kyberprostoru, tedy stále se měnící a rozvijející, nachází Hakken název proto-kyberprostor, sloužící pro odlišení od dnešního neukončeného proto-stavu kyberprostoru od Kyberprostoru.

Kyberprostor a identita

  • Krueger: V dokonalé umělé realitě bude možné formovat svůj fyzický vzhled. Bylo by zajímavé sledovat interakce s jinými lidmi v souvislostech se změněnou fyzickou podobou. Radost, kterou přináší virtuální existence a virtuální zkušenost, pochází z pocitu osvobození se od materiálního a tělesného světa. Tělesnost se jeví jako lepší stav, z něhož pocházíme, než jako stav, ve kterém se nyní nacházíme.
  • Hayles: Ve světě se skleníkovým efektem, válkami apod. je uklidňující si myslet, že lze obnovit původní čistotu v počítačovém prostoru. Kyberprostorové tělo je odolné vůči zhoubným vlivům. V této realitě je  vytvořeno jako proměnlivá a mnohotvárná jednotka.
  • Herman a Judkins: ve virtuální realitě se můžete stát čímkoli.
  • Timothy Leary: v elektronické sféře může být stvořeno cokoli, na co pomyslíte.
  • Rheingold: Nové identity, pohyblivé identity, zkušební identity, ale též ty běžné - pouze technologie je nová.
  • Benedikt: Kyberprostor je možno chápat jako rozšíření naší prastaré potřeby pobývat v představách.
  • Lanier: To, že vyrůstáme v reálném světě nás nutí podřizovat se diktátu skutečnosti. Virtuální realita je jako spojení nezaujatosti hmotného světa s neomezeností a nekontrolovatelným obsahem, jež jsou zpravidla spojovány se sny nebo fantazií.
  • Kearney: Diskurz virtuální budoucnosti není ničím jiným než obyčejným přeformulovánímtranscendentální imaginace, zakořeněné v soudržné a jednotné subjektivitě, v jednotě těla a duše, v "transcendentální syntéze" naší smysluplné a pochopitelné zkušenosti. (kantovské)

Virtuální komunita a kolektivní identita

Kumar: hovoří o nedávném návratu utopie z roviny času nazpět do dimenze prostoru. Mediální interakce spojená s jiným světem představuje ideální a univerzální formu lidského sdružování
Stone: Virtuální kyberprostorové komunity žijí na pomezí materiální a virtuální kultury. a kolektivity. Na techno-sociálnost lze pohlížet jako na základ pro rozvoj nových a náhradních forem komunit a pospolitosti.
Rheingold: demokratický a komunitní život je ve stavu rozpadu. Využívání počítačové komunikace je motivováno hladem po společenství. V kyberprostoru budeme schopni vybudovat globální společnost a nový druh mezinárodní kultury. Síť znovu oživuje pocit rodiny.
Joshua Meyrowitz: televize osvobodila komunitu z prostorové vázanosti.
Anthony Giddens: nyní žijeme jinak, než jak jsme žili v předchozích historických etapách.
Morin: Staré formy solidarity byly internalizovány v rámci široké rodiny a venkovských komunit.
Rulet: subjekt je redukován na pouhou funkčnost. Zkušenost bezprostřednosti je ústřední pro obhajobu virtuální reality a vztahů.
S. Moscovici: sociální systém je životaschopný tehdy, dokáže-li vytvořit jistý chaos.
Sennett: v městské sféře jsme vytvořili nezajímavé, neutralizující prostory, které odstraňují riziko sociálního kontaktu.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Zdenek Zdenek | 19. dubna 2010 v 18:20 | Reagovat

OK

2 ErickVed ErickVed | E-mail | 18. ledna 2018 v 23:36 | Reagovat

Привет и пока!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama